เมนูอาหารไทย บุฟเฟ่ต์

จำนวนแขก 100 ท่านขึ้นไป
อาหารหลัก 7 รายการ ขนมหวาน 3 รายการ

จำนวนแขก 200 ท่านขึ้นไป

อาหารหลัก 9 รายการ ขนมหวาน 4 รายการ ผลไม้ตามฤดูกาล 4 รายการ

จำนวนแขก 500 ท่านขึ้นไป

อาหารหลัก 14 รายการ ขนมหวาน 5รายการ ผลไม้ตามฤดูกาล 5 รายการ

 

 
รายการอาหาร บุฟเฟ่ต์

 

Visitors: 34,467