รายการอาหาร Buffet

CALL CENTER: {097-014-6565} ,  {089-230-6565} 


  • Buffet-3.jpeg
    จำนวนแขก 100 ท่านขึ้นไปอาหารหลัก 7 รายการ ขนมหวาน 3 รายการ จำนวนแขก 200 ท่านขึ้นไป อาหารหลัก 9 รายการ ขนมหวาน 4 รายการ ผลไม้ตามฤดูกาล 4 รายการ จำนวนแขก 500 ท่านขึ้นไป อาหารหลัก 1...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 34,466